///Projektikäytännöt
Projektikäytännöt2019-02-05T13:15:44+00:00

Projektikäytännöt

Konsulttimme varmistavat asianmukaisen projektien toteuttamisen ja laadunvalvonnan toimimalla Primelogin vakiintuneiden projektikäytäntöjen mukaisesti. Käytäntöihin kuuluu neljä vaihetta:

Toteutettavuustutkimus

Alustavassa tutkimusvaiheessa käytämme asiakkaan nykytilannetta lähtökohtana ja määrittelemme yhdessä, millainen tilanne on tulevaisuudessa. Näin voimme tunnistaa ne prosessin, järjestelmän ja organisaation muutokset, jotka tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi. Lähdemme aina liikkeelle Primelogin vakiotoiminnoista. Näin varmistetaan, että asiakas hyötyy mahdollisimman paljon järjestelmän vakioprosesseista. Alustavan tutkimuksen tuloksena suositellaan asiakkaan tarpeiden mukaista ratkaisua.

Analysointi ja suunnittelu

Analysointi- ja suunnitteluvaiheessa analysoimme mahdollisen muutostarpeen alustavan tutkimuksen perusteella ja kartoitamme työprosessit, jolloin nähdään, miten Primelog TMS tukee niitä. Perehdymme myös syvällisemmin tekniseen ratkaisuun selvittämällä tarvittavat integraatiot ja sen, miten tietoja on tarpeen siirtää Primelogiin ja järjestelmästä pois. Analyysi- ja suunnitteluvaiheen tuloksena on yksityiskohtainen toteutus- ja go-live-suunnitelma.

Toteutus

Toteutusvaiheessa Primelogiin tehdään edellisessä vaiheessa ehdotetun ratkaisun edellyttämät määritykset. Toteutamme myös yhdessä päätetyt integraatiot. Tämä vaihe päättyy Primelogin sisäiseen testaukseen ja käyttöönoton valmisteluun. Asiakkaiden käyttäjät koulutetaan käyttämään valmiiksi saatua ratkaisua niin, että hyväksymistarkastukset voidaan suorittaa.

Käyttöönotto, Go-live

Go-live-vaiheessa käyttäjät ovat valmiita aloittamaan järjestelmän käytön. Prosessit ja työmenetelmät on selvitetty ja datavirta on käynnistynyt. Tässä vaiheessa käyttäjä ja Primelog-asiakas alkaa saada tuottoa sijoitetulle pääomalleen.

Primelogin tarjoamasta kokonaiskuvasta virheet on helppo ja nopea havaita, pienet ja suuret poikkeamat erottuvat, ja ne voidaan käsitellä nopeammin oikeassa järjestyksessä. Myös sähköinen viestintä kuljetuspalveluiden tarjoajien kanssa on helpottunut.

MAGNUS HANSSON, LOGISTIIKKASUUNNITTELIJA, ELEKTROSKANDIA

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja!

OTA YHTEYTTÄ

Lue lisää

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok