///Freight Spend Management
Freight Spend Management2018-09-07T11:54:42+00:00

Cost Control

Freight Spend Management

 • Alhaisemmat logistiikkakustannukset
 • Parempi datan laatu
 • Uusien sopimusten neuvottelu
 • Tavaravirtojen visualisointi ja hallinta
 • Simulointiin perustuva riskienhallinta
 • Liiketoimintakriittisen tiedon visualisointi

Logistiikkakustannusten hallinta

Primelog Spend Managementin avulla kaikki laskut voi tarkistaa ja täsmäyttää kuljetussopimusten mukaisesti. Primelog TMS vertaa budjetoituja kustannuksia automaattisesti laskussa oleviin toteutuneesiin kustannuksiin ja ilmoittaa mahdollisista poikkeamista.

Kokemuksemme mukaan yritykset voivat säästää Primelog Cost Control -ratkaisua käyttämällä keskimäärin 2–5 % kuljetuskustannuksistaan. Järjestelmällä on myös monia muita etuja, kuten mahdollisuus kohdistaa kustannukset ja poikkeamat suoraan tiettyyn kuljetusyritykseen, toimitukseen tai pakettiin.

Yleiskuva kuljetusliikkeistä

Nykyään ei ole kovin epätavallista, että yrityksen tuotanto, varasto ja suunnittelu sijaitsevat eri paikoissa. Monet käyttävät avukseen huolintayhtiötä etenkin toiminnan ollessa maantieteellisesti hyvin hajautunut. Tällöin kokonaiskuvan hahmottaminen on vaikeaa ja ennalta sovittujen kuljetusliikkeiden, sopimusten, tullimaksujen ja kustannusten hallinnoiminen hankalaa.

Primelog Freight Spend Managementin avulla sopimukset on helppo kerätä samaan järjestelmään. Järjestelmässä laskut täsmäytetään automaattisesti oikeisiin toimittajiin ja sopimuksiin, ja mahdolliset poikkeamat raportoidaan välittömästi.

Laske rahtimaksut etukäteen

Tarkkojen rahtimaksujen laskemisesta etukäteen on paljon hyötyä. Saat tietää kustannukset jo ennen huolintayhtiön toimittamaa laskua, ja voit lisäksi vertailla eri kuljetusyritysten rahtisopimuksia ja hoitaa hankintojen kuljetukset tehokkaammin. Tiedät heti maksukertymän toteutuneista kuljetuksista, joita ei ole vielä laskutettu.

Ota tiedot haltuun

Kun logistiikkakustannukset määritetään Freight Spend Managementissa, kaikki logistiikkaketjuun liittyvät tiedot löytyvät omista järjestelmistä, etkä ole riippuvainen toimittajien tiedoista. Saat tarvittaessa tilastoja ja raportteja kuljetusten kokonaiskuluista, tai vaihtoehtoisesti voit eritellä ne maan, toimittajan, tilauksen, tuoteryhmän, asiakkaan tai halutun kategorian mukaisesti.

Tehokkaan raportoinnin lisäksi Primelog Freight Spend Management tuottaa erittäin hyödyllisiä tilastoja hankintoja ja neuvotteluja varten sekä tukee kustannusten kohdistamista tilikauden lopussa.

 • Ylivoimainen kulujenhallintatoiminto
 • Edistyneet analytiikkaominaisuudet
 • Monen etapin multimodaalikuljetusten operatiivinen tuki

Selvää kustannussäästöä

Primelog Freight Spend Management

tuo kustannussäästöjä, koska se:

 • Tarkistaa 100 % toimittajien laskuista
 • Varmistaa, että oikeita sopimuksia käytetään – eli omia
 • Käyttää toimittajien seurantaan omaa dataa, ei toimittajien dataa
 • Tuottaa tilastoja rahti- ja kuljetushankinnoista

Investoinnin tuotto vuoden kuluessa –

säästät vuosittain rahaa:

 • Tunnistamalla virheelliset laskut – yleensä 2–5 % kuljetuskustannuksista
 • Käyttämällä standardoituja ja automatisoituja prosesseja
 • Seuraamalla kustannuksia tarkasti ajan, huolintayhtiön, sijainnin jne. perusteella
 • Tarkistamalla, että veloitus perustuu oikeaan sopimukseen ja oikeisiin kustannuksiin

Kun otetaan huomioon maineemme ja asemamme alalla, menestys on ainoa vaihtoehto. Lupaukset on pakko pitää. Primelog on täyttänyt vaatimuksemme hyvin ja hoitanut, minkä on luvannutkin.

LARS WILHELMSSON, CONTROLLER, SKF LOGISTICS SERVICES

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja!

OTA YHTEYTTÄ

Lue lisää

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok