EU-direktiivi julkisen sektorin verkkolaskutuksesta ja sähköisestä kaupankäynnistä

Moni EU-jäsenvaltio tiedostaa digitaalisten prosessien ja dokumentoinnin tärkeyden. Näissä maissa on esitetty tai tullaan esittämään lakivaatimuksia sekä kehittämään infrastruktuuria digitaaliseen talouteen siirtymisen helpottamiseksi.

EU:n direktiivi on tärkeä kehityksen liikkeelle paneva voima. EU on hyväksynyt useita direktiivejä 2014/23/EU 2014/24, 2014/25/EU ja 2014/55/EU (etenkin jälkimmäinen), jotka tunnetaan yhteisnimellä hankintadirektiivit (sähköisen hankinnan direktiivit), joilla pyritään yksinkertaistamaan sisämarkkinoiden yhdentymistä ja edistämään digitaalisten palvelujen kasvua.

Mitä hankintadirektiivit sisältävät?

Hankintadirektiivien sisältö voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Ainoastaan nimetyssä strukturoidussa formaatissa olevat sähköiset laskut ovat hyväksyttyjä verkkolaskuja, jolloin esimerkiksi laajasti käytetty PDF-formaatti ei enää ole hyväksytty laskumuoto.
  • Kaikkien jäsenvaltioiden viranomaisten on pystyttävä vastaanottamaan ja käsittelemään verkkolaskuja viimeistään huhtikuussa 2019. Alueellisille ja paikallisille viranomaisille voidaan myöntää täytäntöönpanon lykkäystä huhtikuuhun 2020 asti.

Täytäntöönpano ei ole yhtä pitkällä kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi jokaisella jäsenmaalla on vapaus valita heille sopivin tapa implementoida direktiivejä, joka tarkoittaa epäyhtenäisiä sääntöjä maiden kesken. Klikkaa sivun ylälaidassa olevaa karttaa nähdäksesi eri maiden tämänhetkinen tila ja vallitsevat säännöt. Voit myös ladata pdf-muotoisen yleiskatsauksen alta.

Haluatko lisätietoja?

Ota ystävällisesti yhteyttä, mikäli haluat lisätietoja. Kerromme mielellämme, miten autamme asiakkaitamme täyttämään sähköisen kaupankäynnin direktiivejä.

Lue lisää tarjonnastamme