Mikä verkkolasku on?

Käsittele paperi-, PDF- ja verkkolaskuja yhden pilvipohjaisen alustan kautta. Täysin sähköisiä ja automatisoituja ratkaisuja laskusi lähettämiseen ja vastaanottamiseen.

Pääse alkuun

Kaikki digitaaliset laskut eivät ole verkkolaskuja

”Sähköinen lasku” tai ”verkkolasku” on yleinen käsite, mutta sen todellisesta merkityksestä on yhä epäselvyyksiä. Siksi haluamme selittää käsitteen verkkolaskutus ja verkkolaskujen hyödyt verrattuna muihin tavallisiin laskutyyppeihin.

Paperilasku

Paperilaskut luodaan useimmiten digitaalisesti, mutta tulostetaan sen jälkeen ja lähetetään postitse vastaanottajalle. Paperipohjainen laskuliikenne ei edellytä suurempia investointeja, mutta on työläs, kallis ja epävarma prosessi. Laskun välittäminen vastaanottajalle vie aikaa, eikä sitä voi jäljittää.

 • Ei järjestelmän/prosessin muutoksia
 • Työlästä
 • Kallista
 • Hidas maksukierto

 • Huono jäljitettävyys

 • Huono tietojen laatu ja avoimuus

 • Monet organisaatiot eivät hyväksy

 • Ei ympäristöystävällinen

PDF-lasku

Sähköpostilla lähetettävät PDF- tai Word-pohjaiset laskut ovat askel pois paperipohjaisesta laskuliikenteestä. Sähköpostilla lähetettävät laskut eivät kuitenkaan ole verkkolaskuja. Jotta laskun tiedot saataisiin vastaanottajan järjestelmään, ne on syötettävä manuaalisesti tai skannattava optisen tekstintunnistuksen kautta, mikä on yleensä hyvin aikaa vievää ja virheiden riski on suuri.

 • Ensimmäinen askel kohti digitalisointia

 • Kustannustehokasta

 • Epävarmaa

 • Huono jäljitettävyys

 • Sähköpostiviestit voivat kadota tai päätyä roskapostiin

 • Manuaalinen syöttö tai skannaus

 • Huono tietojen laatu ja avoimuus

 • Tulostetaan usein käsittelyä varten

Verkkolasku

Verkkolasku laaditaan, lähetetään, vastaanotetaan ja käsitellään sähköisesti. Se on digitaalinen koko elinkaarensa ajan siitä lähtien, kun laatija luo verkkolaskun siihen saakka, kun vastaanottaja käsittelee sitä. Verkkolaskutus on integroitu ratkaisu, joka mahdollistaa täysin automatisoidun virran suoraan yrityksen liiketoimintajärjestelmästä toiseen.

 • Turvallista

 • Toimitus ja käsittely reaaliajassa

 • Automatisoidut virrat

 • Korkea tietojen laatu