Primelog

//Primelog
Primelog 2017-10-12T10:27:34+00:00

Primelog TMS antaa sinulle tarvittavat työkalut

Primelog TMS antaa sinulle kuljetuskustannusten hallittavuuteen tarvittavat työkalut, hallittavuus joka saavutetaan automatisoimalla laskujen täsmäyttäminen sovittuihin hintoihin ja poikkeamien todentamisella. Primelog TMS:llä ei pelkästään saavuteta hallittavuutta, vaan luodaan myös aivan uusia mahdollisuuksia kulujen hallintaan ja läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Freight Spend Management

Logistiikkakustannusten hallinta

Freight Spend Managementin avulla logistiikkakustannukset tarkentuvat Primelog TMS:ssä, kaikki logistiikkaketjuun liittyvät tiedot löytyvät omista järjestelmistä, etkä ole riippuvainen toimittajien tiedoista. Saat tarvittaessa tilastoja ja raportteja kuljetusten kokonaiskuluista, tai vaihtoehtoisesti voit jakaa nämä maan, toimittajan, tilauksen, tuoteryhmän, asiakkaan tai halutun kategorian mukaisesti. Kokemuksemme mukaan, yritykset voivat säästää keskimäärin 2-5% kuljetuskustannuksistaan pelkästään parantamalla laskujen hallintaa, hyvän järjestelmätuen ja toimivan standardiprosessin avulla.

Yleiskuva kuljetusliikkeistä

Nykyään ei ole kovin epätavallista, että yrityksen tuotanto, varasto ja suunnittelu sijaitsevat eri paikoissa. Moni käyttävät avukseen huolintayhtiötä, etenkin toiminnan ollessa maantieteellisesti hyvin hajautunut. Tällöin kokonaiskuvan hahmottaminen on vaikeaa ja ennalta sovittujen kuljetusliikkeiden, sopimusten, tullimaksujen ja kustannusten hallinnoiminen hankalaa. Primelog Freight Spend Managementin avulla, sopimuksia on helppo kerätä samaan järjestelmään. Järjestelmässä laskut täsmäytetään automaattisesti oikeisiin toimittajiin ja sopimuksiin, ja mahdolliset poikkeamat raportoidaan välittömästi.

Transportation Management System

TMS:llä parempia logistiikkaprosesseja

Primelog TMS on edistyksellinen Transportation Management System -järjestelmä, joka toimitetaan pilvipohjaisena palveluna ja tarjoaa:

  • Tehokkaat työkalut logistiikkakustannusten hallintaan

  • Edistyksellisen analysointityökalun
  • Multimodaalikuljetusten operatiivisen tuen

Primelog TMS on ratkaisu varausten, suunnittelun, valvonnan, laskujen täsmäytyksen, kustannustenjakojen, kuljetusseurannan ja analyysien hallintaan. Primelog TMS on suunniteltu logistiikkapalvelujen ostajille ja heidän hallinnoimiin monimutkaisiin toimitusketjuihin. Palvelun modulaarinen arkkitehtuuri, skaalattava SaaS (Software as a Service) alusta sekä käyttö- ja kuukausiperusteinen hinnoittelu, antavat sinun kasvaa Primelogin kanssa toimintasi kehittyessä.

Primelog TMS mahdollistaa logistiikkasi hallinnan – voit valvoa toimitusketjua, seurata kuljetuksia ja analysoida kustannuksia. Kuvittele lennonjohtotornissa olevia kokeneita lennonjohtajia, jotka valvovat ilmatilaa, näyttöjä ja ympäröivää maailmaa. Vaihda sitten lennonjohto omiin logistiikka-alan ammattilaisin, jotka seuraavat järjestelmässään tavaran kulkua, kustannusvirtaa ja poikkeamisilmoituksia.

  • Alhaisemmat logistiikkakustannukset
  • Parempi datan laatu
  • Uusien sopimusten neuvottelu
  • Syväanalyysit
  • Simulointiin perustuva riskienhallinta
  • Liiketoimintakriittisen tiedon visualisointi

Primelog TMS

Yksi ratkaisu kokonaishallintaan

Primelogin ratkaisu on joustava ja skaalautuva, joka on ollut ratkaisevaa logistiikkastrategiamme implementoinnissa mantereelta toiselle. Se tosiasia, että logistiikkakustannuksemme ovat vähentyneet 15-20%:lla, tekee siitä vielä paremman.
HENRIK LARSSON, DIRECTOR GLOBAL LOGISTICS, GETINGE INFECTION CONTROL
LISÄÄ REFERENSSEJÄ

Primelog – osa Pagero Groupia

Primelog on Pagero Groupiin kuuluva liiketoimintayksikkö, joka fokusoi kuljetushallintajärjestelmien (transport management systems, TMS) jatkuvaan kehitykseen ja koko hankintaprosessin eri moduulien tukemiseen, kuten sopimushallinta, automaattinen hinta/lasku valvonta, kuluanalyysi ja valtuutus. Pagero tarjoaa pilvipalveluja maailmanlaajuisille yrityksille, hankinnasta maksuun, tilauksesta maksuun ja logistiikasta maksuun prosessien automatisoimiseen. Kaikki palvelut perustuvat state-of-the-art teknologiaan sekä konttistrategiaan perustuvaan tekniseen alustaan, joka mahdollistaa suuria tietomääriä, laajan verkoston ja saumattoman integroinnin riippumatta käytössä olevasta ERP-järjestelmästä.

HALUAN ETTÄ MINUUN OTETAAN YHTEYTTÄ