//Yhdistykset
Yhdistykset2018-06-18T08:31:50+00:00

Yhdistykset

On tärkeää tavata markkinakollegoita, jotta voi vaihtaa kokemuksia ja olla mukana vaikuttamassa e-liiketoiminnan kehitykseen yleisellä tasolla. Olemme mukana eri yhdistyksissä, jotka eri tavoin toimivat e-liiketoiminnan kehityksessä joko kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

EESPA

Pagero on yksi noin 50 palveluntoimittajasta muodostuvan EESPA:n jäsen. EESPA:n tavoite on toimia strategisena tukena jäsenilleen keskittyen neljään pääalueeseen:

  • Johtajuus: tarjota vahvan hallinnollisen kehyksen ja ohjausryhmän, vastaamaan eri näkemysten kokoamista, edistämistä ja seurantaa
  • EU: pysyä ajan tasalla EU säännösten kehityksestä, mahdollistaen nopeita päätöksentekoja yhteisistä näkökannoista, luoden yksimielisyyttä ja yhteenliittymiä uusiin olosuhteisiin sopeutuen
  • Viestintä: luoda tehokkaan infrastruktuurin jäsenten väliselle viestinnälle ja edistää sitoutumista, hallinnoida digitaalista viestintää, mahdollistaa nopeita vuorovaikutuskanavia ja oikea-aikaista sisäistä viestintää, tuottaa visuaalisesti vaikuttavia aineistoja ja huolellisesti järjestettyjä tapahtumia
  • Lisäarvon tuottaminen: lisätä vaikutusvaltaa, informoida, edistää alaa, kehittää standardeja ja parhaita käytäntömalleja

OpenPEPPOL

OpenPEPPOL koostuu sadoista jäsenistä niin julkisen kuin yksityisen sektorin puolelta Euroopassa. OpenPEPPOL työskentelee edistääkseen yhteisten PEPPOL:in (sähköisen kaupankäynnin kehitystä edistävä verkosto Euroopassa) mukaan spesifioitujen standardien ja määritelmien kehitystä. Tavoitteena on mahdollistaa tehokas sähköinen kaupankäynti julkisen ja yksityisen sektorin välillä Euroopassa. Pagero on OpenPEPPOL:in jäsen ja osallistumme aktiivisesti verkoston kehitystyöhön sekä käyttäjän että teknisestä näkökulmasta.

*PEPPOL

PEPPOL on verkko (tai yhteyspiste), jonka tavoite on yksikertaistaa e-liiketoiminnan kehitystä Euroopassa. Pagero on yksi useista palveluntarjoajista jotka on kytketty PEPPOL:iin. Yritykset, jotka haluavat kommunikoida sähköisesti, voivat PEPPOL:in kautta tavoittaa yrityksiä, jotka käyttävät PEPPOL:iin yhteydessä olevia palveluntarjoajia.

NEA

Ruotsalainen NEA edistää ja tukee sähköistä kaupankäyntiä Ruotsissa. NEA:n tavoitteena on vaikuttaa ja olla liikkeellepaneva voima standardien käytössä, jakaa heidän tietotaitonsa sähköisestä kaupankäynnistä ja jakaa case tutkimuksia organisaationsa noin 40 jäsenen välillä.

TIEKE

Suomalainen Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on riippumaton yhdistys, jonka tehtävänä on koota tietoyhteiskunnan eri toimijoita kehittämään suomalaisen tietoyhteiskunnan käytäntöjä kansalaisten ja elinkeinoelämän parhaaksi. Pagero on yksi noin 90:stä eri sidosryhmistä olevasta jäsenestä.

VeR

Pagero on yksi noin 50:stä jäsenestä saksalaisessa VeR:ssä. VeR toimii nostaakseen kansainvälistä tietoisuutta verkkolaskutuksesta, ei vain jäsenilleen vaan myös yrityksille, instituutioille, organisaatioille ja medialle. He myös rohkaisevat julkista keskustelua ja tukevat verkkolaskutuksen esiin tuomista mm. määrittelemällä roaming standardeja.

Samtrafikk.no

Norjalainen Samtrafikk.no edistää lisääntyvää yhdysliikennettä ja kehittää sääntöjä kuinka jäsenten ja heidän asiakkaidensa välinen yhdysliikenne tulisi toimia. Pagero on yksi 11:sta jäsenestä, joista kaikki ovat vakiintuneita verkkolaskujen palvelutoimittajia. Jäsenet ovat kilpailijoita mutta jakavat yhteisen filosofian; yhteistyö tekee yhdysliikenteestä helpompaa, sujuvampaa ja kustannustehokkaampaa asiakkaillemme.

Hub Alliance

Pagero on yksi 14:sta jäsenestä brittiläisessä Hub Alliancessa, joka edistää integraatiota verkkokauppasivujen välillä, helpottaakseen yritysten saavuttaa korkeampi taso elektronisten dokumenttien välityksessä. Aloituksestaan saakka, Hub Alliance on mahdollistanut tuhansien yritysten säästää aikaa ja vähentää kustannuksia, kiitos verkkolaskutuksen.

Käytämme evästeitä ja muita kolmansien osapuolten palveluja analysoidaksemme verkkoliikennettä tietosuojaselosteemme mukaisesti. Voit milloin tahansa muuttaa selaimesi asetuksia seuraamalla tietosuojaselosteemme ohjeita. OK