Pagero terveyden- ja sairaanhoitoalan puolesta

Autamme teitä saavuttamaan tavoitteenne

Standardoitu prosessi toimittajien ja terveydenhuollon tarjoajien välillä

Terveydenhuollon tarjoajat – maakunnat, sairaanhoitopiirit ja yksityiset sairaalat – pyrkivät jatkuvasti lisäämään ja yksinkertaistamaan sähköistä kaupankäyntiään. Haasteiksi muodostuvat alueelliset sekä eri maiden väliset, toisistaan eroavat lakivaatimukset, asiakirjojen sisältövaatimukset, suositukset, standardit ja verkosto.

Terveydenhuoltoala koostuu monen eri alan toimijoista – paikallisista ja monikansallisista yhtiöistä, paikallisista ja valtiollisista terveysviranomaisista sekä terveydenhuollon tarjoajista. Liiketoiminnasta riippumatta kaikilla terveyden- ja sairaanhoitoalan toimijoilla on sama haaste ja sama tavoite: potilaan keskiössä pitäminen sekä kaikkien tukitoimien parantaminen tehokkaamman terveydenhuollon mahdollistamiseksi.

Pagero työskentelee aktiivisesti terveyden- ja sairaanhoitoalalla luodakseen toimittajan ja asiakkaan välillä tehokkaan, standardoidun toimintatavan. Tarjoamme palveluja, jotka on räätälöity alalle sopiviksi, ja pyrimme myös jatkuvasti seuraamaan ja ohjaamaan markkinoilla tapahtuvaa kehitystä.

Omistautunut ja proaktiivinen työryhmä

Pagero Centre of Excellence

Pagerolla on kokonaan terveyden- ja sairaanhoitoalalle omistautunut työryhmä, joka työskentelee ainoastaan alan yritysten parissa. Näin varmistamme sen, että asiakkaamme saavat käyttöönsä tarvitsemansa palvelut. Centre of Excellence -ryhmämme työskentelee proaktiivisesti ja tiiviissä yhteistyössä maailman johtavien toimijoiden kanssa. Toimimme asiantuntijuuden kehityksen keskiössä, jolloin Pageron asema terveyden- ja sairaanhoitoalalla vahvistuu.

Tarjoamme kaikkea – alkaen perusverkkolaskusta, joka yhdistää yrityksen verkostoomme ja takaa paikallisien lakivaatimuksien täyttymisen – aina laajoihin kokonaisratkaisuihin saakka. Näin ollen konsernin kaikki Euroopassa toimivat liiketoimintayksiköt voivat käsitellä O2C- ja P2P-prosessejaan alusta loppuun saakka.

Työskentely sellaisen yhteistyökumppanin kanssa, joka auttaa meitä yksinkertaistamaan sisäisiä prosessejamme ja varmistumaan siitä, että täytämme kohtaamamme asiakaskohtaiset vaatimukset, on meille tärkeää.

Becton Dickinson

Liity Pageron verkostoon

Liittymällä Pagero Onlineen saatte käyttöönne

  • Standardoidun prosessin hinnastoille, tilauksille, tilausvahvistuksille, toimituskuittauksille sekä laskuille
  • Maailmanlaajuisen yritysverkoston yhdellä yhteydellä
  • Palvelutarjonnan, joka tukee sähköisen sanomavälityksen, paperiset ja PDF-asiakirjat sekä muuntaa yrityksen sanomaliikenteen 100% digitaaliseksi ensimmäisestä päivästä lähtien
  • Varmasti laadukkaan datan yhdistämällä sisältövalidoinnin, tietojen rikastuksen ja paikalliset säännökset
  • Palvelut, joiden avulla yrityksenne pystyy noudattamaan paikallisia arkistointia, aikaleimoja, oikeudellisia asiakirjoja, veroilmoituksia ja arvonlisäveron käsittelyä koskevia määräyksiä

  • Standardoidun SLA:n (Service Level Agreement) sekä monikielisen 24/5 asiakastuen, joka voidaan sopeuttaa yrityksen tarpeiden mukaisesti

Ota yhteyttä

Ota ystävällisesti yhteyttä meihin, mikäli toivot lisätietoja terveyden- ja sairaanhoitoalan palvelutarjonnastamme!

Anna Micklewright

Global Head of Sales Healthcare
+44-77 36 89 33 32
anna.micklewright@pagero.com

Toni Pihamaa

Toimitusjohtaja
+358-400 845 963
toni.pihamaa@pagero.com

Jussi Ertiö

Account Director, Large Accounts
+358-505 922 864
jussi.ertio@pagero.com

LISÄTIETOJA