Verkkolaskuvaatimukset

Muuttuvat vaatimukset haasteena

Yritysten on noudatettava verkkolaskuvaatimuksia, jotta ne voivat käsitellä arvonlisäveron ja muut verot asianmukaisesti, välttää rangaistusmaksut ja muut seuraamukset sekä tehdä alv-vähennyksen oikein. Eri maissa on verkkolaskuille erilaiset standardit, infrastruktuurit ja säännöt, joiden noudattaminen on haaste useimmille yrityksille, erityisesti kansainvälisesti toimiville.

OTA YHTEYTTÄ
Compliance Icon

Velvollisuudet ennen verkkolaskujen käyttöönottoa

Yrityksen on usein täytettävä tietyt vaatimukset, ennen kuin se voi aloittaa verkkolaskujen käytön. Paperilaskuista luopumisesta ja verkkolaskuihin siirtymisestä on ehkä ilmoitettava veroviranomaisille, tai verkkolaskuille on saatava veroviranomaisen hyväksyntä. Myös palveluntarjoajien on ehkä ilmoitettava, että ne alkavat käsitellä laskuja sähköisesti asiakkaan lukuun.

Laskujen lähettäjän on usein saatava vastaanottajan suostumus verkkolaskuihin siirtymiselle. On myös tärkeää selvittää, onko verkkolasku käypä dokumentti verotuksessa.

Huomioitavaa verkkolaskutukseen siirryttäessä

Verkkolaskuihin siirtyvän yrityksen on otettava huomioon tekniset ratkaisut, syntaksivaatimukset sekä asiakirjojen eheyteen ja aitouteen liittyvät vaatimukset. Joissakin maissa tarjolla on vain yksi vaihtoehto, toisissa taas useita. Samalla lainkäyttöalueellakin voi olla eroja.

Laskun sisältöön on myös kiinnitettävä huomiota. Vähimmäisvaatimukset määräytyvät voimassa olevassa verolainsäädännön mukaan, mutta verkkolaskuille voi olla myös ala- tai ostajakohtaisia sisältövaatimuksia.

Joissakin maissa vastaanottajan on toimitettava laskun lähettäjälle kuitti tai muu vahvistus siitä, että lasku on otettu vastaan ja sen sisältö on oikein tai että lasku on otettu vastaan, mutta sitä ei voi nykyisessä muodossaan käsitellä.

E-archive icon

Säilytystä koskevat vaatimukset

Laskujen säilytykselle ja arkistoinnille on omat vaatimuksensa. Kuinka verkkolaskut on määrä säilyttää? Mitkä asiakirjat täytyy säilyttää ja kuinka pitkään? Asettaako tilintarkastus verkkolaskuille erityisvaatimuksia? Joissakin maissa vaatimuksena voi olla laskujen paikallinen arkistointi. Toiset taas saattavat sallia arkistoinnin toiseen maahan, mutta laskun lähettäjän on saatava siihen suostumus paikallisilta veroviranomaisilta tai ilmoitettava, että laskut arkistoidaan muualle.

Helppoutta asiakkaille

Haluamme helpottaa verkkolaskuvaatimuksiin ja laskujen käsittelyyn liittyvää monimutkaisuutta, jotta asiakkaamme voisivat keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Tarjoamme asiakkaillemme parhaat käytäntömme ja tulkintamme eri markkinoista. Selostamme päätelmiämme ja tarjoamiamme palveluja asiakkaille dokumentaation ja vuoropuhelun avulla. Näin asiakkaat voivat luottaa siihen, että ratkaisumme täyttää heidän tarpeensa.

Laadukkaita vaatimustenmukaisuuspalveluja (eli compliance-palveluja) tukeva yhteistyö

Pagero varmistaa vaatimustenmukaisuuspalvelujensa laadun yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Johtava tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö Deloitte tarjoaa Pagerolle tietoja verkkolaskuja koskevan lainsäädännön kehittymisestä eri puolilla maailmaa. Deloitte auttaa meitä tietojen tulkinnassa ja ehdottaa parhaita käytäntöjä, jotta voimme varmistaa asiakkaillemme laadukkaat vaatimustenmukaisuuspalvelut.

Pagero tekee yhteistyötä juridiseen ja tekniseen asiantuntemukseen erikoistuneen Trustweaverin kanssa, jotta asiakkaamme voivat varmistaa verkkolaskujensa sekä muiden juridisesti tärkeiden asiakirjojen eheyden ja aitouden. Trustweaverin pilvipohjaisten palvelujen avulla voimme ottaa käyttöön varmenteita sekä sähköisiä allekirjoituksia ja niiden varmennusominaisuuksia yli 50 maassa.