Tretti

>Tretti

Tretti

Tretti

Tretti on verkkokauppaa harjoittava yhtiö, joka on myynyt kodinkoneita verkossa 13 vuoden ajan. He toimivat ensisijaisesti Ruotsin markkinoilla, mutta ovat myös laajentaneet toimintansa muihin Pohjoismaihin. Yhtiöllä on näin ollen laaja valikoima toimittajia, jotka myyvät tuotteitaan Trettin verkkosivuilla. Aina vuoden 2016 käyttöönotosta alkaen, Tretti on tehostanut sisään tulevaa laskuliikennettään ja saaneet monia toimittajiaan siirtymään verkkolaskuihin Pageron aktivointiprojektin avulla.

Verkkolaskuilla tehostusta

”Meidän ostajistamme osa vastaa sekä uusien yhteistyökuvioiden alkuun saattamisesta että olemassa olevien toimittajiemme huolenpidosta”, kertoo Björn Fant, Head of Development, Tretti/Whiteaway. ”Tämän jälkeen talousosastomme täsmäyttää hankintamme laskuihin. Vastaanotamme suuria määriä laskuja monista eri yhtiöistä. Yritykset ovat sekä erikokoisia että sijaitsevat eri maissa.”

Ennen kuin aloitimme yhteistyön Pageron kanssa, ratkaisumme oli käytännössä täysin manuaalinen. Siihen sisältyi laskujen skannaus ja osittain sisään tulevia PDF-laskuja. Mutta työ tehtiin hyvin pitkälle käsin ja olimme sitä mieltä, että prosessia voisi tehostaa. Tämäntapainen laskujen vastaanottaminen, ei myöskään toimi virheettömästi. Virheitä syntyy skannauksen manuaalisessa käsittelyssä sekä tietojen tulkinnassa. Näin ollen, näimme tarpeelliseksi vaihtaa jonkin tyyppiseen EDI-ratkaisuun. Skannauspalvelun toimittajallamme oli EDI-ratkaisu, jota he halusivat meidän kokeilevan, mutta koska tämä ei kuulunut heidän ydinosaamisensa, se ei oikein toiminut. Keskeytimme projektin, jonka jälkeen ryhdyin etsimään muita vaihtoehtoja. Silloin tutustuin Pageroon.”

”Projektin aikana Pagero hoiti käytännössä kaiken – kirjeiden lähettämisestä teknisiin yksityiskohtiin tarvittavan tuen tarjoamiseen.”

Käyttöönotto ja toimittajien aktivointi

Pageron seminaariin osallistumisen jälkeen Tretti siirtyi Pageron verkkolaskuratkaisuun. ”Käyttöönottoprosessin yhteydessä toteutimme toimittaja-aktivointiprojektin yhdessä Pageron kanssa, jotta saisimme mahdollisimman monia toimittajiamme lähettämään verkkolaskuja. Projektin aikana Pagero hoiti käytännössä kaiken, kirjeiden lähettämisestä teknisiin yksityiskohtiin tarvittavan tuen tarjoamiseen. Tämä toimi mielestäni oikein hyvin. Toimittaja-aktivointia seurattiin tarkasti ja saimme myös tasaisin aikavälein raportteja palvelun käyttöönottaneista toimittajista. Raporteissa kävi ilmi, ketkä asiakkaat tai toimittajat olivat aloittaneet palvelun implementoimisen ja ketkä eivät olleet vielä päässeet alkuun. Tämänkaltainen projektiseuranta oli oikein toimiva.”

”Toimittajilta saamamme palaute on ollut vaihtelevaa. Moni on käyttöönottanut palvelun ongelmitta. Osa on suhtautunut kysyvästi siihen, miksi Pagero on ottanut heihin yhteyttä eikä Tretti, mutta kun olemme tämän jälkeen olleet heihin yhteydessä ja keskustelleet asiasta, mitään kummallisuuksia ei ole ollut. En tiedä täsmällistä lukua palvelun jo käyttöönottaneista, mutta meidän lista sisältää 70 toimittajaa, josta ainakin yli puolet ovat lähteneet mukaan ja joka mielestämme on oikein hyvä saavutus.”

Yhteys ulkomaisiin toimittajiin

”Valtaosalla ulkomaan toimittajistamme on Skandinaviassa toimisto, josta usein ostamme tavaramme.  Näin ollen, verkkolaskujen vastaanottaminen ulkomaisilta toimittajilta on suhteellisen helppo prosessi. Lisäksi he käyttävät tavallisimpia EDI-formaatteja joita markkinoilla on, jotka sitten meille lähettäessä konvertoidaan toivomaamme muotoon. Ruotsalaisten ja skandinavialaisten yhtiöiden välillä ei juurikaan ole ollut eroja, mikä on sujuvoittanut toimintaa.”

”Suurin Pageron palveluista koituva hyöty on se, että pystymme tätä nykyä hallitsemaan erilaisia laskuformaatteja, vastaanottaessamme samanaikaisesti vain yhtä tarvitsemaamme tiedostomuotoa, jota integroida omaa taloushallintojärjestelmää vasten.”

Taloushallintojärjestelmän vaihto

”Meidät ostettiin viime vuonna, jolloin toimintamme siirrettiin toiseen konserniin, ja nykyään myös kaikki tytäryhtiöiden taloustoiminnot hoidetaan keskitetysti yhdestä paikasta. Olemme myös siirtäneet taloushallintojärjestelmämme tiedonkulun heidän järjestelmiinsä. Koko tiedonsiirtoprojekti ja toimivuuden varmistaminen, on sujunut mutkattomasti Pageron kanssa.”

Hyötyjä Pageron palveluista

”Suurin Pageron palveluista koituva hyöty on se, että pystymme Pagero Onlinen kautta vastaanottamaan erilaisia laskuformaatteja, jotka muunnetaan tarvitsemaamme tiedostomuotoon ja integroidaan taloushallintojärjestelmäämme.  Olemme säästäneet paljon aikaa sillä, ettei meidän tarvitse miettiä erilaisia EDI-formaatteja. Ajansäästö näkyy myös laskujen skannauksessa ja manuaalisten työvaiheiden vähentyessä. Käsittelyvaiheet ovat automatisoitu ja myös nykyisessä taloushallintojärjestelmässämme automatisointi on viety pidemmälle, EDI:n käsittelylle olevien sääntöjen myötä. Trettissä linjauksemme menettelytavoista olivat melko löyhät, ja hyväksyimme hyvin pitkälle manuaalisia työvaiheita. Nyt kaikki täsmää ja toimii itsestään.”

”Yhteistyömme Pageron eri osastojen ja eritoten projektipäällikön kanssa toimi erinomaisesti aktivointiprojektin aikana. Mielestäni koko projekti toteutettiin hyvin ammattimaisesti. Minkäänlainen manuaalityö ei ollut tarpeen ja Pageron kanssa on helppo työskennellä, joka on erittäin mukavaa. Minun ei tarvinnut tehdä paljoa, jotta projekti saatettaisiin loppuun. Suosittelisin kyllä Pageroa palveluntarjoajana”, Björn Fant toteaa.

tretti secondary

Tietoa Trettistä

Tretti.se myy kodinkoneita ja -elektroniikkaa pääsääntöisesti verkossa. Verkkokaupan ansiosta, Tretti voi tarjota myytävät tuotteensa edullisempaan hintaan tavallisiin kauppoihin verraten. Vakiintuneiden toimittajayhteistöiden kautta, Trettin tarjoama tuotevalikoima sisältää noin 9000 erilaisia tunnettuja tavaramerkin tuotetta, joita toimitetaan ympäri maata.

2017-09-07T14:27:38+00:00 May 4 2017|Yleinen|